Homepage 2020-11-17T12:27:47+00:00

Om NEM

En unik modell för hälsa och prestation

Vi är experter inom personlig hälsoutveckling. Nya medlemmar går igenom nedan fyra steg.

INFORMATIONSINSAMLING

Dina IoT-enheter skickas hem till dig och vi börjar med att samla in data. Läkarbedömning avseende mental, fysisk och kardiovaskulär hälsa görs och en unik handlingsplan skapas.

KONTINUERLIG UPPSIKT

Vi håller daglig koll på dina parametrar och blodprover görs med regelbundna intervall. En fast läkare följer den nya medlemmen och justerar handlingsplanen utifrån fynden och behovet.

CONCIERGETJÄNST 24/7

Om du eller dina nära och kära har behov av ytterligare vård, kommer din personliga läkare att ge er det stöd som ni behöver.

HÄLSOUTVECKLING

Efter att ha etablerat referensvärden för våra medlemmar och personligen lärt känna dem, kan vi erbjuda skräddarsydda lösningar för individuell hälsoutveckling. Som vår klient kommer du att få toppmodern medicinsk rådgivning för optimerad hälsa och välbefinnande.

Datadrivna beslut på vetenskaplig grund.

Inom vår kliniska vardag tillämpar vi medicinens och vetenskapens senaste landvinningar för att skapa unika medlemsupplevelser.

Hälsa och medicin för en ny generation

Människor är unika och vår förmåga att uppnå ett hållbart hälsotillstånd skiljer sig från person till person. För att skapa hälsa och välbefinnande på en individnivå behöver man därmed också kunna ge individanpassade hälsoråd.

Ditt DNA innehåller ritningen för hur man gör detta på bästa möjliga sätt. DNA-sekvenser må inte förändras men hur dina gener uttrycks är ständigt föränderligt och beroende av bl.a. livsstil och miljö. Den vetenskapliga gren som studerar förändringar i genuttryck kallas för epigenetik och genom att känna till denna läggs grunden för ett långt och hälsosamt liv. Kombinera epigenetisk kunskap med information om din kropps välmående i varje given stund och du får tillräckligt med beslutsunderlag för att fatta välgrundade hälsoval.

Tillsammans kommer vi att skapa en unik handlingsplan för dig och vi kommer att stödja dig i varje steg som du tar i din resa mot ett längre och lyckligare liv.

 • IoT-enheter
 • DNA, epigenetik och biologisk ålder
 • Blodprover för hälsomarkörer
 • Personlig läkare
 • Digital hälsoöversikt

Skräddarsydda hälsoplaner.
Evidensbaserad medicin.

Livsstilssjukdomar är idag den ledande orsaken för funktionsnedsättning och dödsfall i världen.

Rriskfaktorhantering och prevention för bätre resultat

Dålig kost, fysisk inaktivitet, nikotinberoende, bristande sömn, otillräcklig återhämtning och psykisk stress är alla exempel på riskfaktorer som bidrar till en svag hälsoutveckling. Om dessa inte hanteras korrekt leder de till kroniska sjukdomar som utgör en stor börda för både individen och samhället.

Våra läkare är utbildade i att skapa hälsoplaner för att förebygga, behandla och ibland till och med vända kroniska sjukdomars förlopp genom att åtgärda deras underliggande orsaker. Kontakta oss för att ta reda på det bästa sättet för dig att bibehålla din hälsa och uppnå ett hälsosamt åldrande.

 • Kost- och träningsprogram
 • Sömn och stresshantering
 • Mental hälsa och prestation
 • Tobaksavvänjning
 • Individuellt anpassade kosttillskott

Vad säger våra kunder?

Våra medlemmars åsikter är av stor vikt för att vi ska kunna utveckla våra tjänster vidare. Läs gärna nedan om vad våra kunder har tyckt om sin NEM upplevelse.

Som småbarnsförälder och entreprenör letar jag ständigt efter hållbara sätt att förbättra min hälsa och energi. Med NEMs strategi för precisionsmedicin och kartläggning av hälsodata, har jag äntligen kunnat få hjälp med att hitta mina energinivåer – och förbättrat min hälsa på sätt som jag inte hade kunnat föreställa mig.

Arli Mujkic, EPTI FOUNDER & CEO

NEM har skapat en unik och högst personlig hälsoplan som passar min vardag utifrån mitt hektiska schema. Den exceptionella kombinationen av conciergetjänster, läkartillgänglighet och regelbunden uppföljning, har gett mig nya och positiva insikter om min hälsa. Upplevelsen är oöverträffad!

Adrian Politowski, Prisbelönad filmproducent

Priser

Månads- eller årsbetalning. Ytterligare tjänster som inte omfattas av våra paket debiteras separat enligt timtaxa.
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Standard
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
1.995 SEK/m
Prenumerera nu
Plus
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
2.795 SEK/m
Prenumerera nu
Avancerat
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
3.495 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Standard
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
1.796 SEK/m
Prenumerera nu
Plus
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
2.516 SEK/m
Prenumerera nu
Advanced
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
3.146 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Standard
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
1.995 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Standard
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
1.796 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Plus
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
2.795 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Plus
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
2.516 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Avancerat
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
3.495 SEK/m
Prenumerera nu
Standard
Grund
Analys av DNA, epigenetik och biologisk ålder
Utvidgad provtagning
Läkarkonsultation
Läkartillgänglighet 24/7 (digitalt)
Skräddarsydd hälsoplan
Månadsvis
Individanpassade kosttillskott
Kvartalsvis
Riktad provtagning
Läkarkonsultation
Uppdatering av hälsoplan
Daglig läkarbedömning av parametrar
Withings ScanWatch (hybrid smartklocka med EKG, hjärtpuls & oximeter)
Withings personvåg för kroppssammansättning
Withings hälso- och fitnesstracker (armband)
Withings blodtrycksmätare
Withings blodtryck + EKG & digitalt stetoskop
Withings madrass för sömnregistrering
Withings Wifi termometer
Total månadsavgift

MånadsbetalningÅrsbetalning
Avancerat
Empty
check
check
check
check
check
Empty
check
Empty
check
check
check
Empty
check
check
empty
empty
empty
empty
empty
3.146 SEK/m
Prenumerera nu

Företagslösningar

Kontakta oss för offerter och önskemål.

 • Utfärdande av medicinska intyg
 • Vaccinationer
 • Företagshälsovård
 • Arbetsmiljöbedömningar
 • Utbildningar och föreläsningar
 • Läkarundersökningar
 • Specialutformade lösningar enligt önskemål
Kontakta oss

Vår Grundare

NEM började som en idé att ge mina patienter den bästa möjliga vården. Med hjälp av likasinnade entreprenörer har min passion för klassisk läkarkonst och modern teknik utvecklats till en unik plattform som kommer att hjälpa många människor framöver. Jag är tacksam över möjligheten att få hjälpa mina patienter till att leva sundare och friskare liv – och jag är ödmjuk över att få vara en del av ett team som bidrar till att forma morgondagens hälso- och sjukvårdssystem.

Dr. Mahir Vazda M.D., Specialist i internmedicin

Intresserad av samarbete?

Vi letar alltid efter nya talanger. Skicka oss ett meddelande så återkommer vi snarast.

Kontakta oss